Angrily Diffusing Tool-Kit

Recommended By Dr. Heimnest.

En bra rekryterare

Att arbeta med rekrytering kan kräva mycket energi. Men det är ett riktigt bra jobb om man kan det och vet hur man ska gå till väga. Det innebär ju att man verkligen anlitar de som är bäst lämpade för arbetet och verkligen vet hur det går till. Det är väldigt bra också om personen har tidigare erfarenhet av just det arbetet eftersom att man kan försäkra sig om att de gör ett bra arbete inom det området. Jag har en polare som arbetar med rekrytering i Stockholm som är riktigt bra på det han gör. Han anställer alltid de bästa.